Organisatie

Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Annemarie van der Sar - Van Kesteren (voorzitter)
Esther Goergen (secretaris)
Lex Geerdes (penningmeester)

Het bestuur bepaalt het beleid, beoordeelt de projectaanvragen vanuit het Stimuleringsfonds en is verantwoordelijk voor ontwikkeling en samenwerking.

Maurice Brederode (directeur) is verantwoordelijk voor het dagelijkse management en alle activiteiten van de Foundation.
Tessa van der Salm (communicatie) 
Michael Vallen (projectleider) 

Een belangrijke, inhoudelijke rol is weggelegd voor ons medisch team, met specialisten op het gebied van Hersenletsel en beweging. Zij verlenen hun medewerking aan de projecten van de Foundation en stellen bovendien hun netwerk en kennis beschikbaar om het werk van de Foundation mogelijk te maken.

Medisch Team

– Prof. dr. Erik J.A. Scherder, Head of the Dept. of Clinical Neuropsychology, VU University
– Prof. dr. Anne Visser-Meily, Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Hoofd Neurorevalidatie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
– Prof. dr. G. Kwakkel, Chair of NeuroRehabilitation, VU University
– dr. Piet Bon, Huisarts, o.a. medisch team Oranje en voormalig clubarts Ajax

De organisatie van de Foundation wordt zo compact mogelijk gehouden, zodat het geld zo veel mogelijk terechtkomt waar het nodig is en waar de mensen met een hersenbeschadiging direct de voordelen van ondervinden. Geen van de bestuurders of leden van het medisch team ontvangt een vergoeding of andere vorm van betaling voor de inzet t.b.v. de Foundation. De bovengenoemde medewerkers zijn in loondienst bij de stichting (totaal in 2016: 2,6 fte.).