Aanvraag indienen

Aanvraag indienen

Het Stimuleringsfonds van de Edwin van der Sar Foundation kent donaties toe aan projecten, goede doelen en organisaties. Aanvragen worden in eerste instantie getoetst aan de criteria die aansluiten bij de doelstelling van de Foundation. Vervolgens worden aanvragen door het bestuur behandeld. Het staat het bestuur vrij aanvragen te honoreren, af te wijzen of (in overleg met de potentieel begunstigde) in de wacht te zetten.

Wilt u een aanvraag indienen om een donatie te krijgen voor een project of evenement? Lees dan eerst onze voorwaarden en criteria en vul dan onderstaand formulier in.

Aanvraagformulier

Organisatiegegevens
Aanvraag

De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als de volgende bijlagen zijn toegevoegd:

  • uitgewerkte begroting van het project
  • Kopieën van offertes
  • Toelichting op de BTW situatie
  • Goedgekeurde jaarrekening over het voorgaande lopende jaar

Criteria en randvoorwaarden voor aanvragen:
Download hier de PDF