Over het hoofd gezien

Over het hoofd gezien

Over het hoofd gezien

een boek over een ernstig onderschat gezondheidsprobleem

26 september 2019 om 15:49 - door Tessa van der Salm

Ouder Kind dag 21 september_72dpi-152.jpg

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen is het grootste en tegelijkertijd het meest verwaarloosde zorgprobleem van deze tijd. Medisch socioloog dr. Eric Hermans slaat alarm. In zijn nieuwe boek "Over het hoofd gezien" stelt hij dat er in Nederland op elk moment minstens 100.000 kinderen zijn met onbehandelde onzichtbare beperkingen ten gevolge van NAH. De Edwin van der Sar Foundation stelde hem twee vragen.

Waarom dit boek? 
In de afgelopen twintig jaar heb ik talloze verhalen gehoord van wanhopige ouders die zich afvroegen of de gekelderde schoolprestaties of het veranderde gedrag van hun kind iets te maken kon hebben met een val op het hoofd of een ziekte waarbij de hersenen betrokken waren geweest. Uit al deze verhalen heb ik er voor dit boek twaalf geselecteerd. Daarin vertellen jonge mensen en hun ouders wat NAH voor hen betekent. Zij vetrellen over de jaren waarin de onzichtbare gevolgen van het NAH zich manifesteren. Het zijn jaren van vallen en opstaan, naar hoop en wanhoop. Maar ook met de absolute wil om ondanks de beperkingen en het onbegrip van de buitenwereld, toch iets moois van het leven te maken.

De jongeren in dit boek staan model voor tienduizenden andere kinderen met NAH en ze leven onder de radar van zorg- en hulpverleners. Zij worden mijns inziens over het hoofd gezien. En dat heeft gevolgen. Door het ontbreken van een goede zorgketen komen ze niet op tijd bij de juiste zorg terecht, gaan er herstelmogelijkheden verloren, lopen ze binnen het onderwijs tegen allerlei probelmen aan en neemt de maatschappelijke participatie van ouders en kinderen onnodig af.

Wat moet er gebeuren?
Samen met diverse experts en instanties hoop ik dat er nu meer aandacht komt voor deze doelgroep. Meer aandacht van met name de zorgsector, het onderwijs en vooral vanuit de politiek! Alleen dan kunnen deze jongeren een leven tegemoet zien met een beter perspectief. Dan pas kunnen we de veelal wanhopige ouders een steuntje in de rug geven. Naast meer erkenning en begrip voor deze families zal het ook een positieve, maatschappelijke impact hebben. Er kan een hoop leed (en kosten) voorkomen worden door deze doelgroep nu te helpen.

Meer informatie over het boek: https://overhethoofdgezien.nl/

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie