Van de bank naar een baan

Van de bank naar een baan

Van de bank naar een baan

Werk-fit met de job coaches van Bureau VolZin

7 december 2020 om 11:45 - door Voorbeeld Auteur

Class 6 Kick Off.png

Het doel van de Class is het vinden van een passende baan. Daarom is het belangrijk dat onze deelnemers eerst 'werk-fit’ zijn. Er wordt geinvesteerd in mentale en fysieke belastbaarheid en een gezonde levensstijl. Om het traject 'van-de-bank-naar-een-baan' succesvol af te ronden, krijgen de Class-deelnemers daarom specifieke training en begeleiding op het gebied van lifestyle/sport, studie en werk. Bij de zoektocht naar een passende baan spelen de jobcoaches van onze samenwerkingspartner Bureau VolZin een belangrijke rol. Hoe dit in zijn werk gaat, vroegen we aan jobcoach Anneloes Blok. 

anneloes.jpg

Op welke manier in Bureau VolZin betrokken bij de Class?
De jobcoaches van Bureau VolZin zijn betrokken bij de Class door de jongeren met een werkvraag te coachen. Dit gaat om betaald werk, maar ook om vrijwilligerswerk. Hierbij kunnen de jongeren in verschillende fases gecoacht worden. Bij sommige jongeren ligt de nadruk op het onderzoeken van wat zij nog kunnen en in welke functies hun mogelijkheden liggen. Andere jongeren hebben coaching nodig bij hoe zij zichzelf kunnen profileren en hun vertrouwen toeneemt om te solliciteren en te netwerken. Ook het coachen bij het weer opbouwen van werkzaamheden en uren is een belangrijke rol van de jobcoaches van Bureau VolZin. Daarnaast geeft Bureau VolZin de training Belasting & Belastbaarheid aan de jongeren tijdens hun deelname aan de Class.

Met welke vragen kloppen deelnemers bij jullie aan? 
Veel jongeren hebben door hun hersenletsel hun toekomstperspectief bij moeten stellen. Hun leven loopt vaak niet meer zoals dat bij hun vrienden en andere leeftijdsgenoten loopt. Dat is moeilijk en vraagt om een andere kijk op het leven en in kleinere stappen denken. Veel jongeren zijn op zoek naar hun nieuwe grenzen, waar ze toe in staat zijn en wat ze vol kunnen houden. Wat is werkelijk belangrijk in mijn leven en waar wil en kan ik mijn energie aan uit geven. Veel vragen zijn gericht op hoe zij uiteindelijk weer mee kunnen draaien in de maatschappij en aan het werk kunnen gaan.

Hoe gaan jullie precies te werk om iemand succesvol naar werk te begeleiden?
Een traject bestaat altijd uit het opstellen van een persoonlijk en beroepsprofiel. Waarbij kort gezegd wordt gekeken naar: Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en waar moet ik rekening mee houden om vervolgens te onderzoeken welk kansrijk beroep hierbij past. Kansrijk in de zin van, hoe is de arbeidsmarkt en heeft het de juiste omstandigheden? Dit proces is afhankelijk van waar iemand staat op dat moment en dat is per persoon verschillend. Dit alles kan niet onderzocht worden zonder te kijken naar de algehele situatie op dat moment. Hoe ziet iemands persoonlijke netwerk er uit? Maar ook welke partijen/instanties zijn bij een bepaalde deelnemer betrokken? Lopen er behandelingen, krijgt iemand een uitkering of speelt er een letselschadezaak?

Als iemand weet wat hij wil en kan, is een vaak werkervaringsplaats of vrijwilligers werk de volgende stap. Veel jongeren hebben energetische problemen en last van prikkels en moeten echt weer wennen aan werk. Een werkervaringsplek helpt om werkconditie op te doen, mogelijkheden te ontdekken en te vergroten.

Wanneer de jongere klaar is om de arbeidsmarkt op te gaan breekt de sollicitatiefase aan. Een baan vinden is iets wat we SAMEN doen. Samen met het netwerk van de jongere zelf, van de Edwin van der Sar Foundation en dat van Bureau VolZin. Eenmaal aan het werk bieden wij als nazorg nog coaching aan de jongere en diens werkgever. Dit om de kansen op succes zo groot mogelijk te maken.

Niet in alle gevallen lukt dit binnen het jaar van de Class. Een passende baan is altijd het doel, maar er moet eerst voldoende balans zijn. En de Class biedt zoveel meer. Lotgenotencontact, persoonlijke groei, meer zelfvertouwen. Dat is ook heel waardevol.

VodafoneZiggo-EVDSF.JPG

Wat is de grootste valkuil voor iemand met hersenletsel?
Wat we vaak terug zien bij deelnemers van de Class is dat zij een heel nieuw patroon moeten krijgen in hun leven. Het hersenletsel heeft in de meeste gevallen grote gevolgen op hun belastbaarheid. Dit betekent dat je niet alle activiteiten meer kan uitvoeren die je voorheen deed. Hierdoor hebben ze ook ineens andere grenzen gekregen. Wat voorheen zo vanzelfsprekend was, is ineens een hele opgave of soms zelfs niet meer haalbaar. Ook voor hun omgeving is dit een hele verandering en soms moeilijk te accepteren. 

Jullie verzorgen ook een training over belasting en belastbaarheid. Wat leren de deelnemers in deze training?
Het doel van de training is om de Class jongeren bewust te laten worden van hun huidige belasting en belastbaarheid en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om activiteiten te kunnen oppakken/uitbreiden. En ook hierbij te kijken welke activiteiten nu juist energie geven en welke energie kosten en dat de afwisseling van deze activiteiten op een dag belangrijk zijn.
Tijdens de training wordt inzichtelijk voor de jongeren hoe zij er op dat moment mee om gaan en wat interventies kunnen zijn om toe te passen om hun belastbaarheid uit te breiden. Om zo uiteindelijk bijvoorbeeld een werkervaringsplek te starten of betaald werk te gaan verrichten. Voor de deelnemers is het vooral prettig dat ze tijdens deze training ervaringen en tips kunnen uitwisselen.  

Wat zijn obstakels voor bedrijven om iemand met een beperking aan te nemen?
Voor werkgevers is het nog altijd niet vanzelfsprekend om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen in hun bedrijf. Werkgevers weten niet zo goed wat ervan ze wordt verwacht of hoe zij met iemand met een beperking om moeten gaan. Wat een verschil kan maken voor een werkgever is of iemand een uitkering ontvangt en of het hierdoor, door de wet en regelgeving die hierbij komt kijken, voor hem aantrekkelijk wordt gemaakt om iemand aan te nemen. Dan kan de werkgever, als tegenprestatie, subsidie ontvangen om bijvoorbeeld te compenseren dat iemand een lager handelingstempo heeft, meer pauzes neemt, etc.
Echter heeft iedereen talenten, ook de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En deze talenten kunnen heel waardevol zijn voor een bedrijf! 

Meer informatie Bureau Volzin

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie