Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld door de Edwin van der Sar Foundation. Niettemin kunnen wij geen garantie geven met betrekking tot betrouwbaarheid, bruikbaarheid, volledigheid of nauwkeurigheid van hetgeen op de website staat vermeld. De Edwin van der Sar Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van www.edwinvandersarfoundation.nl, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.

Deze website voorziet niet in medische adviezen, professionele diagnoses, of behandelingen aan u of welke persoon dan ook. De op deze website aangeboden informatie kan nooit de functie van een arts overnemen. Voor persoonlijke, medische vragen verwijzen wij u dan ook altijd naar uw (huis)arts. De informatie op de website is puur bedoeld als inspiratiebron en hulpmiddel om inzichten op het gebied van hersenletsel in combinatie met sport beter te kunnen begrijpen.

De foto’s die gebruikt worden op deze website zijn door of in opdracht van de Edwin van der Sar Foundation gemaakt. Daarop afgebeelde mensen die bezwaar maken tegen publicatie van de foto kunnen dat melden via tessa.vandersalm@edwinvandersarfoundation.nl / 071 76 0076.