ANBI

ANBI

ANBI

De Edwin van der Sar Foundation en stichting Stichting Edwin van der Sar Foundation Charity Dinner II zijn aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI).


Stichting Edwin van der Sar Foundation
Jonckerweg 13
2201 DZ Noordwijk
T: 071 - 76 000 76
info@edwinvandersarfoundation.nl
www.facebook.com/edwinvandersarfoundation
www.twitter.com/vdsarfoundation

ANBI

Rekeningnummer IBAN: NL07RABO0139930965
Fiscaal nummer: 850859700

Bestuurders:
Mevr. J.M.P. Van der Sar - Van Kesteren, voorzitter
Dhr. A.A. Geerdes, penningmeester
Mevr. E.P. Goergen, secretaris

In onze jaarverslagen vindt u een beknopte beschrijving van onze projecten, bestedingen en resultaten.