ANBI

ANBI

ANBI

De Edwin van der Sar Foundation is onderdeel van de Hersenstichting. De Hersenstichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

Stichting Edwin van der Sar Foundation
Onderdeel van de Hersenstichting

Bezoekadres
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Postadres
Postbus 191
2501 CD Den Haag
T: 070 – 360 48 16 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar)
M: info@edwinvandersarfoundation.nl

www.facebook.com/edwinvandersarfoundation
www.instagram.com/edwinvandersarfoundation
www.linkedin.com/edwin-van-der-sar-foundation

Zakelijke informatie

Rekeningnummer IBAN: 
NL18 INGB 0000 000 860
NL07 RABO 0139 930 965

KvK 41155766

In onze jaarverslagen vindt u een beknopte beschrijving van onze projecten, bestedingen en resultaten.