Organisatie

Organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Annemarie van der Sar - Van Kesteren (voorzitter)
Esther Goergen (secretaris)
Lex Geerdes (penningmeester)

Het bestuur bepaalt het beleid, beoordeelt de projectaanvragen vanuit het Stimuleringsfonds en is verantwoordelijk voor ontwikkeling en samenwerking.

Tessa van der Salm (communicatie) 
Michael Vallen (projectleider)

Een belangrijke, inhoudelijke rol is weggelegd voor ons medisch team, met specialisten op het gebied van Hersenletsel en beweging. Zij verlenen hun medewerking aan de projecten van de Foundation en stellen bovendien hun netwerk en kennis beschikbaar om het werk van de Foundation mogelijk te maken.

Medisch Team

– Prof. dr. Erik J.A. Scherder, Head of the Dept. of Clinical Neuropsychology, VU University Amsterdam.
– Prof. dr. Anne Visser-Meily, Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Hoofd Neurorevalidatie, Universitair Medisch Centrum Utrecht
– Dr. Piet Bon, Huisarts, o.a. medisch team Oranje en voormalig clubarts Ajax
– Dr. Edwin Goedhart, Sportarts, Koninklijke Nederlandse Voetbalbond in Zeist
– Dr. Wilma van der Slot, revalidatiearts afdeling Neurorevalidatie, Rijndam Revalidatie
– Dr. William L.M. Kramer, kinderchirurg-traumachirurg, Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam.
– Prof. Dr. H.C. Weinstein, afdeling Neurologie OLVG / Alzheimer centrum Amsterdam UMC