Partners

Partners

Een partnership betekent een structurele, maatschappelijke betrokkenheid. We versterken elkaar in missie en naamsbekendheid. De samenwerking vertaalt zich in een meerjarige overeenkomst. We danken de VriendenLoterij, Telesport en Vegro voor hun support. De Edwin van der Sar Foundation en de VriendenLoterij                                                 
De VriendenLoterij steunt de Edwin van der Sar Foundation dankzij haar deelnemers. De helft van ieder VriendenLoterij-lot gaat naar goede doelen die zich inzetten voor gezondheid en welzijn in Nederland, of naar een club of vereniging naar keuze. Vorig jaar ontving De Edwin van der Sar Foudation ruim 100.000 euro om mensen met hersenletsel te kunnen ondersteunen op het gebied van revalidatie, participatie en preventie. Ook kregen wij extra projectbijdrages voor de opstart van ons project Meet me at the Gym en de realisatie en promotie van nog een Class in 2019.
 

Speel mee voor de Edwin van der Sar Foundation!
Met een lot maakt u elke trekking kans op prachtige prijzen bij de VriendenLoterij! Opzeggen kan op elk gewenst moment. Een lot kost 13,75 euro per trekking. De helft van de lotprijs gaat dan direct naar de Edwin van der Sar Foundation. Speel bewust 18+. Klik hier voor uw aankoop van loten. 

Vegro is een gerenommeerde leverancier van verpleegartikelen en zorghulpmiddelen. Vegro versterkt de Edwin van der Sar Foundation op allerlei gebieden. Naast financiële support, ondersteunen zij onze doelgroep en doelstelling ook met hun kennis, ervaring en diensten. We opereren als een team op hetzelfde speelveld en streven hetzelfde doel na: mensen met een beperking zoveel als mogelijk zelfstandig laten bewegen. Vegro staat bekend als een maatschappelijke onderneming die haar klanten optimale kansen biedt bij het verbeteren van de levenskwaliteit. Voor meer informatie kijk op Vegro Thuiszorgwinkel.

  
ZonMw, FNO en de Edwin van der Sar Foundation hebben sinds december 2017 een samenwerkingsovereenkomst waarin wij de krachten bundelen om jongeren met niet-aangeboren hersenletsel te stimuleren om deel te nemen aan het arbeidsproces. Met de Class als voorbeeld willen we de thematiek ‘drempels voor jongeren met een chronische aandoening bij het toetreden tot de arbeidsmarkt’ agenderen. De meerwaarde van dit gezamenlijke project bestaat uit het samenvoegen van de expertise en de netwerken van de drie organisaties. Het onderzoek dat gekoppeld is aan het project moet daarnaast in kaart brengen wat de problemen zijn die de jongeren ervaren en wat mogelijke oplossingen zijn. Tevens wordt geïnventariseerd wat de (financiële) rol is van gemeenten.

 

De Telegraaf is mediapartner van de Edwin van der Sar Foundation. Maandelijks schrijft Edwin een column voor Telesport waarin hij regelmatig aandacht besteedt aan de Foundation en haar projecten, doelen en ambities. De Telegraaf steunt de Foundation zowel financieel als met aandacht in de krant.