Wat doen wij

Wat doen wij

Een beroerte, ongeluk of hersenaandoening kan leiden tot blijvend hersenletsel. Jaarlijks lopen zo’n 140.000 mensen hersenletsel op met diverse beperkingen als gevolg. Deze mensen krijgen te maken met verwerkingsproblematiek en moeten hun leven opnieuw en anders vormgeven. Veel mensen willen er alles aan doen om zo goed mogelijk te herstellen en weer mee te kunnen doen in de maatschappij. De mogelijkheden na revalidatie zijn echter beperkt. De Edwin van der Sar Foundation biedt een duidelijk antwoord op de noodkreet van deze mensen. Onze Foundation onderscheidt zich door een pragmatische aanpak, waarin concrete handvatten worden geboden. 

Missie 

Het is onze missie om de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel te verbeteren door middel van beweging en deskundige begeleiding. Wij doen dit door inspirerende (beweeg)faciliteiten, begeleiding en uitdaging aan te bieden. Door mensen met hersenletsel zelf de positieve effecten van beweging en structuur te laten ervaren. En door optimistische informatie te delen met deze doelgroep, hun omgeving en de Nederlandse maatschappij over het leven met - en het mogelijk voorkomen van hersenletsel/-schade.

De Edwin van der Sar Foundation richt zich op drie pijlers:

Revalidatie (sport en beweging)
Wekelijks sporten honderden mensen met hersenletsel op onze beweeglocaties door heel het land. Beweging heeft een positief effect op diverse veelvoorkomende beperkingen bij hersenletsel en het kan op de lange termijn uitkomsten verbeteren. Voor de realisatie van onze beweegprojecten werken wij samen met grote instellingen en landelijke partijen.

Participatie 
Naast beweging is ook het meedoen in de maatschappij enorm belangrijk voor onze doelgroep. Door begeleiding en talentontwikkeling wilen wij daarom ook het maatschappelijk perspectief verbeteren voor mensen met hersenletsel. 

Preventie
Met onze naamsbekendheid vragen wij aandacht voor de uitdagingen van mensen met hersenletsel. Naast hen een steuntje in de rug te geven middels onze activiteiten, dragen wij graag bij aan voorlichting en bewustwording voor hun positie.


Edwin en Annemarie

De Foundation is opgericht nadat Edwin zijn actieve loopbaan als profvoetballer beëindigde. Edwin en Annemarie hebben heel bewust gekozen voor het doel van hun stichting. Hun gezin heeft zelf ervaren hoe ingrijpend de invloed van een hersenbeschadiging kan zijn. Zij zijn beiden actief bij het werk van de Foundation betrokken. Annemarie als voorzitter van het bestuur, Edwin als beschermheer en ambassadeur.