Wat doen wij

Wat doen wij

Per 1 januari 2021 hebben de Edwin van der Sar Foundation en de Hersenstichting hun krachten gebundeld. Beide stichtingen werken al enkele jaren succesvol samen aan diverse projecten om mensen hersenletsel te helpen. Met deze samensmelting kunnen de huidige en nieuwe projecten verder worden uitgebreid. De bedrijfsvoering van de beide stichtingen is inmiddels samengevoegd. Het label en de identiteit van de Edwin van der Sar Foundation blijven in deze samenwerking behouden.

De Hersenstichting focust zich hierbij meer op wetenschappelijk onderzoek en de Edwin van der Sar Foundation op de praktijkprojecten die mensen met hersenletsel helpen om weer mee te kunnen doen in de maatschappij. Onderzoek en concrete programma’s worden door deze fusie bij elkaar gebracht en zullen elkaar nog meer versterken.

Kijk hier voor meer informatie over de Hersenstichting.

Missie Edwin van der Sar Foundation 
Het is onze missie om de kwaliteit van leven en het toekomstperspectief van mensen met hersenletsel te verbeteren door middel van beweging en deskundige begeleiding. Wij doen dit door inspirerende (beweeg)faciliteiten, begeleiding en uitdaging aan te bieden. Door mensen met hersenletsel zelf de positieve effecten van beweging en structuur te laten ervaren. En door optimistische informatie te delen met deze doelgroep, hun omgeving en de Nederlandse maatschappij over het leven met - en het mogelijk voorkomen van hersenletsel/-schade.

De Edwin van der Sar Foundation richt zich op drie pijlers:

Revalidatie (sport en beweging)
Wekelijks sporten honderden mensen met hersenletsel op onze beweeglocaties door heel het land. Beweging heeft een positief effect op diverse veelvoorkomende beperkingen bij hersenletsel en het kan op de lange termijn uitkomsten verbeteren. Voor de realisatie van onze beweegprojecten werken wij samen met grote instellingen en landelijke partijen.

Participatie 
Naast beweging is ook het meedoen in de maatschappij enorm belangrijk voor onze doelgroep. Door begeleiding en talentontwikkeling wilen wij daarom ook het maatschappelijk perspectief verbeteren voor mensen met hersenletsel. 

Preventie
Met onze naamsbekendheid vragen wij aandacht voor de uitdagingen van mensen met hersenletsel. Naast hen een steuntje in de rug te geven middels onze activiteiten, dragen wij graag bij aan voorlichting en bewustwording voor hun positie.


Edwin en Annemarie

De Foundation is opgericht nadat Edwin zijn actieve loopbaan als profvoetballer beëindigde. Edwin en Annemarie hebben heel bewust gekozen voor het doel van hun stichting. Hun gezin heeft zelf ervaren hoe ingrijpend de invloed van een hersenbeschadiging kan zijn. Zij zijn beiden actief bij het werk van de Foundation betrokken. Annemarie als voorzitter van het bestuur, Edwin als beschermheer en ambassadeur.