Beweegteams

Beweegteams

In de woon/zorgcentra is het lastig om structurele mogelijkheden te creëren voor beweging. Hoe organiseren we dit voor de bewoners van jong tot oud? Want juist in de woon/zorgcentra vormen bezuinigingen en het gebrek aan medewerkers vaak een uitdaging.

Sinds 2014 ondersteunt de Edwin van der Sar Foundation deze zorginstellingen middels de inzet van Beweegteams. De beweegsessies worden uitgevoerd door Sportief Plus.

De Edwin van der Sar Foundation biedt uw zorginstelling aan:

  • drie beweegsessies van 1 uur o.l.v. twee professionele begeleiders (1 sessie per week); 
  • gebruik van spelmaterialen; 
  • begeleiding en advies t.b.v. uw beweegstimulering; 
  • een beknopt beleidsvoorstel voor het implementeren van de IGZ Bouwstenen.

Actie voor deelnemende instellingen: 

  • het werven van 15 deelnemers per beweegsessie;
  • een beschikbare ruimte te faciliteren (minimaal 30m²);
  • vrijwilligers/medewerkers te benaderen om deelnemers te halen/brengen; 
  • na de les koffie/thee/limonade voor de deelnemers

Vraag ook een beweegteam aan