Koffers voor ergotherapeuten

Koffers voor ergotherapeuten

Bij een hersenbeschadiging kan het leven van de ene op de andere dag ingrijpend veranderen. Het werk van ergotherapeuten is dan erg waardevol. Bijvoorbeeld voor mensen die door een hersenbeschadiging halfzijdig verlamd zijn geraakt. Ergotherapeuten stellen mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke problemen. Samen met de Hersenstichting en onze partner Vegro stelt de Foundation handige koffers samen, vol met hulpmiddelen geschikt voor ergotherapie bij hersenletsel. Denk bijvoorbeeld aan aangepast bestek, een opvouwbare helping hand, een noppenbord of potopener. De koffer kan worden meegenomen op cliëntbezoeken of in de eigen praktijk worden gedemonstreerd.

Oproep
Wij mogen ook in 2021 weer een aantal koffers verdelen onder geïnteresseerde ergotherapeuten. Heeft u interesse? U kunt tot eind februari 2021 onderstaand aanmeldformulier invullen. U kunt slechts 1 koffer per praktijk aanvragen.

Deze actie is een mooie aanleiding om gezamenlijk aandacht te vragen voor mensen met hersenletsel en de uitdagingen waar zij tegenaan lopen. Dat is een belangrijke doelstelling en voorwaarde om in aanmerking te komen voor de koffer. Hiervoor vragen wij dan ook graag uw medewerking. Mocht u geselecteerd worden dan informeren wij u hier verder over.   

Ik kom graag in aanmerking voor een koffer!

Aanmeldformulier
Waar is uw praktijk gevestigd?
(Dit mag een schatting zijn)