Koffers voor fysiotherapeuten

Koffers voor fysiotherapeuten

De Hersenstichting en de Edwin van der Sar Foundation verspreiden dit jaar i.s.m. Vegro koffers vol handige hulpmaterialen. De inhoud van de koffers is specifiek samengesteld voor zorgprofessionals die ondersteunen bij hersenletsel. Het gaat om hulpmaterialen waarmee je patiënten en naasten kunt helpen bij de zichtbare en onzichtbare gevolgen thuis. Vanaf oktober 2021 kunnen fysiotherapeuten in aanmerking komen voor een koffer.

Mensen met hersenletsel die na de medische fase thuis verblijven zijn in veel gevallen aangewezen op de diensten van een fysio- en ergotherapeut. Handige hulpstukken of verpleegartikelen ondersteunen en verbeteren de oefenstof. De cliënten van deze zorgprofessionals krijgen met de inhoud van deze koffer zorg op maat aangereikt. Hulpmaterialen kunnen direct ingezet worden om de (veelal) zichtbare gevolgen (thuis) te behandelen. Met het uitreiken van de koffers wordt er echter ook aandacht gevraagd voor de onzichtbare gevolgen bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Onzichtbare gevolgen bij NAH
Bij een hersenbeschadiging kan het leven van de een op de andere dag ingrijpend veranderen. Het werk van ergo- en fysiotherapeuten is dan erg waardevol. Een zorgprofessional speelt ook een belangrijke rol in het herkennen van de meer onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Het vergroot het succes van de behandeling van fysieke klachten als je als zorgprofessional de onzichtbare klachten van begin af aan herkent en meeneemt bij de behandeling.

In aanmerking komen voor een koffer?
De oproep voor koffers voor fysiotherapeuten is per december 2021 gesloten. De gelukkige winnaars zullen in januari op de hoogte worden gebracht en de koffer ontvangen.


ergokoffer