ANBI

ANBI

ANBI

De Edwin van der Sar Foundation en stichting Stichting Edwin van der Sar Foundation Charity Dinner I zijn aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI).


Stichting Edwin van der Sar Foundation
Jonckerweg 13
2201 DZ Noordwijk
T: 071 - 76 000 76
info@edwinvandersarfoundation.nl
www.facebook.com/edwinvandersarfoundation
www.twitter.com/vdsarfoundation

ANBI

Rekeningnummer IBAN: NL07RABO0139930965
Fiscaal nummer: 850859700

Bestuurders:
Mevr. J.M.P. Van der Sar - Van Kesteren, voorzitter
Dhr. A.A. Geerdes, penningmeester
Mevr. E.P. Goergen, secretaris


Stichting Edwin van der Sar Foundation Charity Dinner I
Jonckerweg 13
2201 DZ Noordwijk
T: 071 - 76 000 76
info@edwinvandersarfoundation.nl

ANBI

Rekeningnummer IBAN: NL47RABO0317638610
Fiscaal nummer: 857385276
KVK 68308612

Bestuurders:
Mevr. J.M.P. Van der Sar - Van Kesteren, voorzitter
Dhr. A.A. Geerdes, penningmeester


In onze jaarverslagen vindt u een beknopte beschrijving van onze projecten, bestedingen en resultaten.