Partners

Partners

Een partnership betekent een structurele, maatschappelijke betrokkenheid. We versterken elkaar in missie en naamsbekendheid. De samenwerking vertaalt zich in een meerjarige overeenkomst. We danken de VriendenLoterij, Telesport en Vegro voor hun support. De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij mensen in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. Als deelnemer aan de loterij bepaalt u zelf voor welk goed doel u meespeelt.
 
 

Speel mee voor de Edwin van der Sar Foundation!
Als u kiest voor de Edwin van der Sar Foundation helpt u mensen met hersenletsel hun leven weer op te bouwen. Wij bieden onze doelgroep concrete handvatten om verder te werken aan hun herstel en toekomst. De helft van uw inleg gaat rechtstreeks naar het doel van uw keuze. 
klik hier voor uw aankoop van loten. Daarmee wordt u dus direct een vriend van de Edwin van der Sar Foundation en u speelt mee voor mooie prijzen.

Vegro is een gerenommeerde leverancier van verpleegartikelen en zorghulpmiddelen. Vegro versterkt de Edwin van der Sar Foundation op allerlei gebieden. Naast financiële support, ondersteunen zij onze doelgroep en doelstelling ook met hun kennis, ervaring en diensten. We opereren als een team op hetzelfde speelveld en streven hetzelfde doel na: mensen met een beperking zoveel als mogelijk zelfstandig laten bewegen. Vegro staat bekend als een maatschappelijke onderneming die haar klanten optimale kansen biedt bij het verbeteren van de levenskwaliteit. Voor meer informatie kijk op Vegro Thuiszorgwinkel.


De Telegraaf is mediapartner van de Edwin van der Sar Foundation. Maandelijks schrijft Edwin een column voor Telesport waarin hij regelmatig aandacht besteedt aan de Foundation en haar projecten, doelen en ambities. De Telegraaf steunt de Foundation zowel financieel als met aandacht in de krant.