Veilig fietsen naar school

Veilig fietsen naar school

Fietshelmen voor kinderen

Fietsen is gezond voor lichaam en brein. Van alle landen in Europa gebruiken Nederlanders veruit het meest de fiets. De tweewieler is ideaal voor wat betreft vervoer, beweging en ontspanning. Echter waar Nederland eerst één van de koplopers was op het gebied van verkeersveiligheid, zien we momenteel een sterkte toename in het aantal (fiets)verkeersslachtoffers. Met name jonge, onervaren fietsers blijken kwetsbaar in het verkeer: Veel fietsongevallen vinden plaats rondom de basisscholen! 

Met name bij kleine kinderen bestaat een groeiende discrepantie tussen (motorische) vaardigheden en de verkeerservaring. Dit kan een halt worden toegeroepen door goede verkeerseducatie en door kinderen meer praktijkervaring op te laten doen.

Voorlichting (en optimale bescherming) zijn noodzakelijk om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Verkeerseducatie is een vast onderdeel op school. 

Samenwerking Edwin van der Sar Foundation en de ANWB
De Edwin van der Sar Foundation en de ANWB hebben de handen ineengeslagen om de veiligheid rondom het fietsen naar school te verbeteren. De ANWB geeft aan de hand van het programma ‘Streetwise’ verkeerseducatie aan bassischolen door het hele land. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam verkeerseducatieprogramma, dat zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van kinderen. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Ook heeft de ANWB tips voor ouders, als ouder wil je er immers ook aan bijdragen om je kind veilig te leren omgaan met de gevaren in het verkeer. 

Het doel van de samenwerking van de Edwin van der Sar Foundation en de ANWB is om het programma ‘Streetwise’ voor de groepen 3 en 4 zodanig aan te passen dat de kinderen veilig leren fietsen. Om onervaren fietsers in het verkeer beter te beschermen wordt een fietshelm aangeboden aan de groepen 3 en 4 van de basisschool. Door alle kinderen in deze generatie te voorzien van een goede fietshelm, dragen we bij aan de verkeersveiligheid rondom basisscholen en verminderen we het aantal verkeersslachtoffers met hoofd- en hersenletsel.  

Kinderen van groep 3 en 4 de doelgroep
Voor de educatie over verkeersveiligheid en het dragen van een helm, richt het project zich op kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar. Dit is ook de leeftijd waarop kinderen voor het eerst naar school fietsen. 

Voor ieder kind een unieke en persoonlijke helm
De kinderen krijgen onder leiding van speciaal opgeleide leraren van de ANWB, verkeerseducatie in de klas. Daarbij krijgen ze een eigen, persoonlijke helm uitgereikt. 

Er is daarbij ruime aandacht voor het stimuleren van helmgebruik. Kinderen praten mee over de helm en krijgen daarna allen dezelfde helm uitgereikt. Vervolgens kan ieder kind de helm met zijn eigen favoriete skin ‘versieren’. Op deze manier ontstaat er per kind een persoonlijke en een unieke helm. 

Educatie en voorlichting ouders
In samenwerking met de basisscholen worden de ouders gevraagd om in een vastgestelde periode mee te werken aan de verkeerseducatielessen. De ouders vormen ook een belangrijke doelgroep voor dit project, gezien hun invloed op het gedrag en perceptie van kinderen. Door de auto te laten staan en als begeleider, samen met hun kinderen, op de fiets veilig naar school te komen.

Start van het project in maart 2019
In maart 2019 start het project in 3 provincies, te weten Overijssel, Gelderland en Utrecht en worden aan ruim 15.000 kinderen in de periode maart - september fietshelmen uitgereikt. 

We houden u de komende tijd graag op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen!

Vragen of opmerkingen over het project kunt u deze stellen aan Linda Welles, via linda.welles@edwinvandersarfoundation.nl